Trị liệu chăm sóc nâng đỡ

Trị liệu chăm sóc nâng đỡ có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

L

M

N

O

T

Z

Trị liệu chăm sóc nâng đỡ
Trị liệu chăm sóc nâng đỡ là nhóm thuộc thuốc chống ung thư.