Thuốc ức chế thần kinh cơ

Thuốc ức chế thần kinh cơ có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

M

Thuốc ức chế thần kinh cơ
Thuốc ức chế thần kinh cơ là nhóm thuộc thuốc gây mê-gây tê, chế phẩm dùng trong phẫu thuật và chăm sóc vết thương.