Thuốc trợ tiêu hóa

Thuốc trợ tiêu hóa có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

B

C

E

G

K

L

M

N

P

Thuốc trợ tiêu hóa
Thuốc trợ tiêu hóa là nhóm thuộc hệ tiêu hóa & gan mật, dùng để hỗ trợ tiêu hóa