Thuốc trị rối loạn thần kinh-cơ

Thuốc trị rối loạn thần kinh-cơ có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

M

N

P

R

T

Thuốc trị rối loạn thần kinh-cơ

Thuốc trị rối loạn thần kinh-cơ là nhóm thuộc hệ cơ-xương, dùng để điều trị rối loạn thần kinh cơ, làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh điều khiển các cơ tự nguyện của bạn. Cơ bắp tự nguyện là cơ bắp mà bạn có thể kiểm soát như cánh tay và chân của bạn.