Thuốc thần kinh trung ương khác & thuốc trị rối loạn tăng động giảm chú ý

Thuốc TKTW khác & thuốc trị rối loạn tăng động giảm chú ý có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

E

G

M

R

V

Thuốc thần kinh trung ương khác & thuốc trị rối loạn tăng động giảm chú ý

Thuốc TKTW khác & thuốc trị rối loạn tăng động giảm chú ý là nhóm thuộc hệ thần kinh trung ương, dùng để kiểm soát rối loạn tăng động giảm chú ý và các rối loạn thần kinh trung ương khác.