Thuốc trị đau do bệnh lý thần kinh

Thuốc trị đau do bệnh lý thần kinh có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

B

L

N

T

Thuốc trị đau do bệnh lý thần kinh
Thuốc trị đau do bệnh lý thần kinh là nhóm thuộc hệ thần kinh trung ương, dùng để điều trị đau dây thần kinh.