Thuốc trị bệnh tiểu đường - Insulin

Thuốc trị bệnh tiểu đường – Insulin có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

H

I

Thuốc trị bệnh tiểu đường - Insulin
Thuốc trị bệnh tiểu đường - Insulin là nhóm thuộc hệ nội tiết & chuyển hóa.