Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh

Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

B

I

M

N

R

T

Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh

Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh là nhóm thuộc hệ thần kinh trung ương, dùng để điều trị các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Nó hoạt động bằng cách tăng lượng acetylcholine trong não.