Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan

Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

E

F

G

L

M

N

O

P

S

Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan
Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan là nhóm thuộc hệ tiêu hóa & gan mật, dùng để làm sạch và bảo vệ gan.