Thuốc kích thích hô hấp

Thuốc kích thích hô hấp có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

E

Thuốc kích thích hô hấp
Thuốc kích thích hô hấp là nhóm thuộc hệ hô hấp, dùng để điều trị các rối loạn hô hấp bằng cách tăng nhịp hô hấp.