Thuốc kháng sinh - Tetracycline

Thuốc kháng sinh – Tetracyclin có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

D

M

O

T

Thuốc kháng sinh - Tetracycline

Thuốc kháng sinh - Tetracyclin là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn,là loại kháng sinh điều trị một phổ rộng của vi khuẩn (Gram dương và Gram âm)