Thuốc kháng sinh - Sulphonamide

Thuốc kháng sinh – Sulphonamid có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

S

Thuốc kháng sinh - Sulphonamide

Thuốc kháng sinh - Sulphonamid là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn,là loại kháng sinh điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn. Những loại thuốc sulfa contant mà có thể gây ra một phản ứng dị ứng. Xin vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết bạn có bị dị ứng sulfa trước khi dùng bất cứ loại thuốc trong nhóm này.