Thuốc kháng sinh - Chloramphenicol

Thuốc kháng sinh – Chloramphenicol có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

C

T

Thuốc kháng sinh - Chloramphenicol
Thuốc kháng sinh - Chloramphenicol là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn,là loại kháng sinh điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn bằng cách ức chế các sythesis protein trong vi khuẩn.