Thuốc kháng sinh - Cephalosporin

Thuốc kháng sinh – Cephalosporin có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

B

C

E

F

H

I

K

L

M

N

O

R

S

T

V

X

Z

Thuốc kháng sinh - Cephalosporin
Thuốc kháng sinh - Cephalosporin là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn,chủ yếu là thuốc kháng sinh điều trị một loạt các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Thuốc hoạt động, tương tự như penicillin, bằng cách can thiệp với sự tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Hiện tại có 5 thế hệ của cephalosporin được phân loại theo thứ tự chromological trong đó họ đã được sản xuất. Có một ứng chéo giữa cephalosporin và penicillin.