Các phối hợp kháng khuẩn

Các phối hợp kháng khuẩn có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

B

C

D

M

N

R

S

T

Các phối hợp kháng khuẩn
Các phối hợp kháng khuẩn là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn, dùng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn.