Các loại kháng sinh khác

Các loại kháng sinh khác có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

C

F

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Các loại kháng sinh khác
Các loại kháng sinh khác là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn,là loại kháng sinh điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn.