Thuốc kháng sinh - Aminoglycoside

Thuốc kháng sinh – Aminoglycosid có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

C

G

I

K

N

T

Thuốc kháng sinh - Aminoglycoside
Thuốc kháng sinh - Aminoglycosid là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn,là thuốc kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn bằng cách ức chế tổng hợp protein trong tế bào vi khuẩn. Những loại thuốc này chủ yếu là điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm. Một số loại thuốc trong sub-class này bao gồm tobramycin, gentamycin và neomycin.