Thuốc kháng retrovirus

Thuốc kháng retrovirus có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

C

D

E

F

G

I

L

N

R

Z

Thuốc kháng retrovirus
Thuốc kháng retrovirus là nhóm thuộc thuốc kháng khuẩn, dùng để kiểm soát HIV và AIDS. Nó hoạt động bằng cách giảm tải lượng virus trong cơ thể.