Thuốc kháng khuẩn có corticoid dùng tại chỗ

Thuốc kháng khuẩn có corticoid dùng tại chỗ có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

B

C

D

E

F

G

H

M

R

S

U

Thuốc kháng khuẩn có corticoid dùng tại chỗ
Thuốc kháng khuẩn có corticoid dùng tại chỗ là nhóm thuộc thuốc da liễu.