Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

F

H

I

K

L

M

N

O

P

S

T

X

Z

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng là nhóm thuộc dị ứng & hệ miễn dịch.