Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não

Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

H

I

L

M

N

O

P

S

T

V

X

Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não là nhóm thuộc hệ tim mạch & tạo máu.