Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa

Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

H

N

V

Z

Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa
Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa là nhóm thuộc mắt.