Thuốc co mạch

Thuốc co mạch có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

M

S

Thuốc co mạch

Thuốc co mạch là nhóm thuộc hệ tim mạch & tạo máu, dùng để điều trị huyết áp thấp. Thuốc tăng huyết áp bằng cách thắt mạch máu để tăng lưu lượng máu.