Thuốc chống sung huyết mũi & các thuốc nhỏ mũi khác

Thuốc chống sung huyết mũi & các thuốc nhỏ mũi khác có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

B

D

F

G

I

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Thuốc chống sung huyết mũi & các thuốc nhỏ mũi khác

Thuốc chống sung huyết mũi & các thuốc nhỏ mũi khác là nhóm thuộc hệ hô hấp, dùng để điều trị nghẹt mũi do dị ứng, cảm lạnh và cúm.