Thuốc chống lợi tiểu

Thuốc chống lợi tiểu có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

Thuốc chống lợi tiểu
Thuốc chống lợi tiểu là nhóm thuộc hệ tim mạch & tạo máu, dùng cho cách bệnh khiến cơ thể sản xuất quá nhiều nước tiểu.