Thuốc chống loạn thần

Thuốc chống loạn thần có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

F

H

I

J

L

M

O

P

Q

R

S

T

V

Z

Thuốc chống loạn thần

Thuốc chống loạn thần là nhóm thuộc hệ thần kinh trung ương, dùng để kiểm soát các rối loạn tâm thần, tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Thuốc hoạt động bằng cách ổn định tâm trạng và hành vi của người bệnh.