Thuốc chống đau thắt ngực

Thuốc chống đau thắt ngực có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

C

G

I

L

M

N

O

P

R

T

V

X

Thuốc chống đau thắt ngực
Thuốc chống đau thắt ngực là nhóm thuộc hệ tim mạch & tạo máu, dùng để điều trị đau ngực và đau thắt ngực.