Thuốc cầm máu

Thuốc cầm máu là nhóm thuộc hệ tim mạch & tạo máu, dùng để điều trị bệnh gây chảy máu nhiều bất thường. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn dòng chảy của máu từ các mao mạch.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

C

D

E

G

T

V

Thuốc cầm máu

Thuốc cầm máu có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.