Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

E

H

I

P

R

S

T

Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương là nhóm thuộc hệ nội tiết & chuyển hóa.