Tai & Miệng / Họng

Tai & Miệng / Họng có một vài nhóm thuốc phụ được phân loại dựa trên nhóm thuốc ấy ảnh hưởng đến bộ phận nào trong cơ thể hay cách các loại thuốc được sử dụng để điều trị một loại bệnh cụ thể. Một loại thuốc có thể thuộc một hay nhiều nhóm thuốc phụ.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

Tai & Miệng / Họng

Thuốc thuộc nhóm tai và miệng là thuốc có tác dụng lên tai, miệng và họng. Những thuốc này dùng để chữa trị nhiễm trùng và viêm tai, miệng và cổ họng. Những nhóm thuốc phụ thuộc nhóm này là thuốc kháng khuẩn tai, thuốc khử trùng tai có corticoid, Corticoid dùng cho tai, thuốc dùng trong viêm và loét miệng, và thuốc kháng khuẩn vùng hầu họng. Một số loại thuốc thông dụng là Dorithrocin®, Strepsils®, Anginovag®, Candid-Ear Drop®, Norflox®, Candibiotic®, Polydexa®, Otifar®, Otipax®, chlorhexidine, Tyrotab®, Star Benko®, Orrepaste® và nystatin.