Liệu pháp nhắm trúng đích

Liệu pháp nhắm trúng đích có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

C

D

E

I

N

O

P

R

S

T

Liệu pháp nhắm trúng đích
Liệu pháp nhắm trúng đích là nhóm thuộc thuốc chống ung thư.