Hóa trị gây độc tế bào

Hóa trị gây độc tế bào có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay hóa trị được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

G

H

I

L

M

N

P

R

S

T

V

X

Hóa trị gây độc tế bào
Hóa trị gây độc tế bào là nhóm thuộc thuốc chống ung thư.