Dinh dưỡng

Dinh dưỡng có một vài nhóm thuốc phụ được phân loại dựa trên nhóm thuốc ấy ảnh hưởng đến bộ phận nào trong cơ thể hay cách các loại thuốc được sử dụng để điều trị một loại bệnh cụ thể. Một loại thuốc có thể thuộc một hay nhiều nhóm thuốc phụ.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

S

T

V

Dinh dưỡng

Sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng được sử dụng để bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng và chất điện giải. Những thuốc này thường được dùng để điều trị suy dinh dưỡng và thiếu hụt chất điện giải. Một vài nhóm phụ là sản phẩm dinh dưỡng trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng dùng qua đường tiêu hóa, sản phẩm dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa, và chất điện giải. Một số sản phẩm thông dụng là Similac®, Vinamilk®, Dumex®, Pedia Sure®, Ensure®, potassium chloride, Hydrite®, Oresol® và Acetate Ringer’s®.