Chất điện giải

Chất điện giải có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay chất điện giải được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các chất điện giải đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều chất vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

C

H

K

M

N

O

P

T

Chất điện giải
Chất điện giải là nhóm thuộc dinh dưỡng.