Các thuốc nhãn khoa khác

Các thuốc nhãn khoa khác có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

F

M

N

O

P

S

T

V

Các thuốc nhãn khoa khác
Các thuốc nhãn khoa khác là nhóm thuộc mắt.