Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương

Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

F

H

I

L

M

N

O

P

V

Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương
Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương là nhóm thuộc hệ cơ-xương, là loại thuốc điều trị rối loạn cơ xương.