Các thuốc khác ảnh hưởng sự điều hòa hormon

Các thuốc khác ảnh hưởng sự điều hòa hormon có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

C

E

F

G

L

O

S

T

Các thuốc khác ảnh hưởng sự điều hòa hormon
Các thuốc khác ảnh hưởng sự điều hòa hormon là nhóm thuộc hormon (Nội tiết tố), dùng để điều trị rối loạn nội tiết tố liên quan.