Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

C

G

I

M

N

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa
Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa là nhóm thuộc hệ nội tiết & chuyển hóa.