Các tác nhân tạo máu

Các tác nhân tạo máu có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

F

N

O

S

X

Các tác nhân tạo máu
Các tác nhân tạo máu là nhóm thuộc hệ tim mạch & tạo máu, dùng để điều trị rối loạn máu bằng cách tăng sản xuất của máu.