Các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác

Các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay các tác nhân được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại tác nhân đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

G

I

K

M

R

Các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác
Các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác là nhóm thuộc các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác.