Các loại thuốc tim mạch khác

Các loại thuốc tim mạch khác có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

C

E

I

P

Q

S

U

Các loại thuốc tim mạch khác
Các loại thuốc tim mạch khác là nhóm thuộc hệ tim mạch & tạo máu, dùng để điều trị các rối loạn tim mạch.