Băng phẫu thuật & Chăm sóc vết thương

Băng phẫu thuật & Chăm sóc vết thương có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay thuốc được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại thuốc đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

N

S

Băng phẫu thuật & Chăm sóc vết thương
Băng phẫu thuật & Chăm sóc vết thương là nhóm thuộc thuốc gây mê-gây tê, chế phẩm dùng trong phẫu thuật và chăm sóc vết thương.