Bệnh viện quốc tế Huế
Bệnh viện quốc tế Huế
Bệnh viện trung ương Huế là một cơ sở y tế chuyên sâu nổi tiếng cả nước và cả khu vực với tuổi đời đã 121 năm (1894-2015). Nay bệnh viện lại có thêm một “trung ...
Đọc tiếp