Bệnh viện Phụ sản – nhi Đà Nẵng
Bệnh viện Phụ sản – nhi Đà Nẵng
Bệnh viện Phụ sản – nhi Đà Nẵng (còn gọi là bệnh viện 600 giường) là bệnh viên chuyên khoa sản – nhi đầu ngành của khu vực miền Trung – Tây Nguyên được đông ...
Đọc tiếp