Bệnh viện Tâm thần Trung ương
Bệnh viện Tâm thần Trung ương
Bệnh viện Tâm thần Trung ương – Cơ sở 1 được thành lập ngày 4–3–1963 trên cơ sở tiếp quản khu điều dưỡng cán bộ miền Nam tập kết, lúc đầu có 100 giường bệnh, nằm ...
Đọc tiếp