Trung tâm Y khoa Đại học Đà Nẵng
Trung tâm Y khoa Đại học Đà Nẵng
Trung tâm Y khoa Đại học Đà Nẵng là cơ sở khám chữa bệnh hạng 3. Trung tâm góp phần giảm tải cho các bệnh viện lân cận, giúp người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao một cách thuận tiện, dễ dàng.
Đọc tiếp