Chấn thương thể thao
7 bài tập đơn giản giúp phòng ngừa chấn thương rotator cuff
Phòng ngừa
7 bài tập đơn giản giúp phòng ngừa chấn thương rotator cuff
Bạn có thể phòng ngừa tình trạng rotator cuff bị tổn thương bằng một số bài tập đơn giản, chẳng hạn như vắt tay chéo trước ngực hay vươn tay.
Đọc tiếp