home
Hoàng Trí

Hoàng Trí

2013 – 2018 | Sinh viên ngành Dược sĩ Đại học (Đại học Lạc Hồng) 2018 – 2020 | Biên tập viên chuyên mục Sống khỏe (Công ty Hello Bacsi)