home
avatarbadge

Ngà Trương

Thông tin tác giả

Ngà Trương có hơn một năm cộng tác và làm việc tại Hello Bacsi với vai trò sản xuất nội dung thuộc chuyên mục Sức khỏe – Thuốc – Bệnh – Kỹ thuật y tế. Với thế mạnh về ngôn ngữ, biên dịch và tìm kiếm, nghiên cứu, Ngà luôn đề cao tầm quan trọng về độ chính xác và đáng tin cậy của một bài viết nhằm cập nhật những thông tin chất lượng cho bạn đọc.