Phương Mai Content Editor

Sinh viên khoa Ngữ Văn Anh trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch

Về tác giả
Mời bạn chờ trong giây lát...