home
close
avatarbadge

Phương Mai

Hồ sơ chuyên gia

Sinh viên khoa Ngữ Văn Anh trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch